Sản Phẩm Cao Su

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Ông Lê Quang Huấn
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0913564312
(024)35728589
Điện Thoại:
0913564312 - (024)35728589
Fax:
024 35728589
Địa chỉ:
483 Đường Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Thông tin công ty
Doang Nghiệp Tư Nhân SX Và TM Cao Su Quang Huấn
Địa chỉ:
483 Đường Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
0913564312 - (024)35728589
Fax:
024 35728589
Email:
Website:

 

Bản đồ chỉ đường